Kaj je novega v Afriki?

Novice o afriških državah, ki pridejo do nas, so običajno le slabe in krepijo stereotipe o tej celini. Afrika je veliko več kot samo revščina, lakota in bolezni, kot večinoma prikazujejo mediji. Na tem mestu zbiramo pozitivne zgodbe naših varovancev iz Gane, Burkine Faso in Kenije ter novice iz teh in drugih afriških držav, ki jih predstavljajo v drugačni luči, kot smo vajeni.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Kakšna je Humanitasova zgodba?

 

Društvo Humanitas je bilo ustanovljeno marca 2000 kot prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v dobro otrok in odraslih. Smo nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju globalnega učenja in programa podpore otrokom in lokalnim skupnostim.

 

Osnovni namen ustanovitve in cilj delovanja društva Humanitas je zaščita in pomoč nepriviligiranim skupinam prebivalstva v Sloveniji in po svetu, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov, posebno otrok, promocija, izobraževanje in svetovanje o temeljnih človekovih pravicah.

 

Zakaj še nisem slišal/a za Humanitas?

 

Najverjetneje zato, ker nismo tako usmerjeni v javnost in ker smo res majhna organizacija. Večinoma delamo s šolami, učitelji, mladinskimi organizacijami, nevladnimi organizacijami, veliko se povezujemo s partnerji iz tujine in sodelujemo v mednarodnih projektih…

 

Kako dolgo je Humanitas že prisoten v Afriki?

 

Humanitas je prisoten v Afriki že 17 let. Leta 2001 smo zasnovali program pomoči otrokom, ki se je sčasoma razvil v precej širše zastavljeno podporo otrokom in lokalnim skupnostim.  Začeli smo v Burkini Fasu in na severu Gane, nato smo se razširili v Kenijo in v južni del Gane in danes sodelujemo z lokalnimi organizacijami na kar štirih lokacijah na afriškem kontinentu. Številni podporniki in podpornice so z nami že od vsega začetka.

 

Sprva se je program podporništva imenoval botrstvo. Bili smo prvi, ki smo Slovencem in Slovenkam ponudili možnost, da postanejo botri in botre točno določenemu otroku v Afriki. Pridruženim botrom in botram, ki so želeli biti v stiku z varovanci, smo tudi redno pošiljali poročila, fotografije, mnogi so odpotovali v Afriko na srečanje.

 

Leta 2015 smo program spremenili, saj so se tekom let pokazale številne pomanjkljivosti. Številni botri in botre so v času gospodarske krize odpovedali podporo in to nam je povzročilo veliko težav, saj je ukinitev podpore za mnoge otroke pomenila, da so morali vsaj začasno končati šolanje. V vsakem primeru smo se potrudili najti rešitev in nadomestilo, a žal vedno ni šlo. Posledično smo preoblikovali program iz botrstva posameznega otroka v podpiranje skupnosti, s čimer spoštujemo lokalne tradicije in običaje. Več v nadaljevanju.

 

V čem se razlikuje Humanitasovo podporništvo od podobnih programov?

 

V programu podporništva je na prvem mestu izobraževanje. Pomoč je vezana na aktivno sodelovanje v šoli. Po našem prepričanju je izobraževanje ključno za prekinitev začaranega kroga revščine in izključenosti. Izobrazba je temelj in otroci, ki nimajo možnosti pridobiti vsaj osnovnošolske izobrazbe, so že v osnovi oropani temeljev za dostojno življenje.

 

Ne promoviramo odvisnosti. Na Humanitasu verjamemo v rek »če želiš nekomu pomagati, mu ne pokloni ribe, pač pa ga nauči loviti«. Verjamemo v ljudi, ki jih podpiramo in jih spodbujamo k prevzemanju odgovornosti za lastno prihodnost. Ne gre za brezpogojno in nenamensko pomoč, temveč za podporo pri razvoju zaupanja v lastne sposobnosti.

 

Zagovarjamo tudi, da je ključ do razvojnega napredka pomoč skupnosti. V primerjavi z drugimi podobnimi programi je Humanitasov skupnostno naravnan. Podporniki tako podpirajo celotno lokalno skupnost – pomoč gre tistim, ki jo najbolj potrebujejo in za trajnostne projekte, ki koristijo vsem in ustvarjajo pogoje tudi za otroke in mlade, ki niso vključeni v program. Takšen način smo izoblikovali na podlagi izkušenj, ki so pokazale, da v večini afriških skupnosti prevladuje kolektiven duh.

 

Reševanja težav se lotevamo celostno, saj so težave, s katerimi se otroci in odrasli v naših skupnostih srečujejo, navadno prepletene. Sledimo pobudam, ki prihajajo iz skupnosti samih, in se izogibamo pokroviteljskemu odnosu do tamkajšnjih prebivalcev. Na vsem lokacijah imamo lokalne koordinatorje, ki v sodelovanju s člani skupnosti vodijo izvajanje projektov in predlagajo nove. Vedno upoštevamo, da so rešitve prijazne tako ljudem kot okolju.

 

Zakaj bi pomagali v Afriki, če toliko ljudi potrebuje pomoč doma?

 

Republika Slovenija morda v praksi ni tako socialna država kot na papirju, vendar imamo k sreči pri nas razvite številne mehanizme socialnega varstva in zelo dragoceno je, da je pri nas dobro razvita civilna družba, ki pomaga ljudem v stiski. Spomniti moramo tudi na brezplačno šolstvo, zaradi katerega se lahko pohvalimo z izjemnim deležem pismenih otrok.

 

V Sloveniji pripada vsakemu otroku osnovnošolsko izobraževanje, vsem je omogočen dostop do visokošolske izobrazbe in po razmeroma enostavni poti je mogoče priti do diplome, medtem ko imajo na drugi strani mnogi otroci v Afriki otežen dostop do osnovnih zdravstvenih in šolskih storitev. Pogosto bivajo v težkih razmerah, posledično so pogosto prisiljeni zelo zgodaj začeli z delom in prispevati v družinski proračun.

 

Slovenija je del razvitega sveta in kot takšna nosi del odgovornosti za to, da skrbi za enakomeren, progresiven in trajnostni razvoj v svetu. V društvu Humanitas verjamemo, da je naša prihodnost in prihodnost naših otrok odvisna od uravnoteženega razvoja celega sveta. Prepričani smo, da je izobraževanje otrok in odraslih ključna točka za prekinitev začaranega kroga neizobraženosti, revščine, zdravstvene in socialne izključenosti.

 

Za kaj potrebujete 25 evrov mesečno oziroma 300 evrov letno?

 

S pomočjo mesečnih prispevkov podpornikov in podpornic krijemo stroške šolnine, priskrbimo jim šolske uniforme in šolske potrebščine, po potrebi tudi zdravila, oblačila in ostale življenjske potrebščine, če jih po oceni našega lokalnega predstavnika potrebujejo.

 

25 evrov je znesek, ki smo ga že pred leti postavili skupaj z lokalnimi predstavniki na naših afriških lokacijah. Ocenili smo, da bomo s to vsoto lahko pokrili mesečne stroške šolanja enega otroka. Seveda za mlajše potrebujemo nekoliko manj, a zato srednješolci potrebujejo več in se to nekako uravnoteži. Prav tako obstajajo velike razlike med državami – v Kenijo so denimo šolnine tako visoke, da otrokom in staršem zelo težko pomagamo kriti še kaj drugega v zvezi s šolo. Zato nam je še toliko bolj pomemben sklad, v katerega se stekajo enkratne donacije. Z njimi lahko priskočimo na pomoč v nujnih primerih in skušamo uravnotežiti pomoč na vseh štirih lokacijah.

 

Kako veste, kaj se dogaja v afriških skupnostih?

 

V vseh skupnostih ima Humanitas svoje lokalne predstavnike, s katerimi sodelujemo že vrsto let in s katerimi smo razvili obojestransko zaupanje. Koordinatorica programa je tedensko v stiku z njimi, pošiljajo nam tudi novice za spletno stran in glasila, vsako leto pripravimo skupaj tudi letno poročilo. Občasno obiščejo Slovenijo, vsako leto odpotuje k njim tudi kakšen podpornik ali podpornica, prav tako občasno sprejmejo prostovoljce iz Slovenije v okviru prostovoljskega programa GLEN, ki ga koordinira partnerska organizacija Voluntariat.

 

Ne želim si nobenih zavez na dolgi rok – kako vas lahko vseeno podprem?

 

Če ne želite postati podporniki, se lahko odločite za enkratno donacijo v sklad programa podporništvo ali pa donirate poljubni znesek za konkreten skupnostno naravnani projekt. Trenutno je aktualen projekt Zelena vas, ki poteka v ganski prestolnici Akra. S partnerji smo vzpostavili ekološki vrt in ribjo farmo, na katerih se otroci učijo ekološke pridelave, upravljanja vrta, pridelke odnesejo domov oziroma jih prodajo na lokalni tržnici in tako tudi sami prispevajo v sklad za šolnine.

 

Projekt zajema od recikliranja plastičnih steklenic, ki so uporabne kot gradbeni material, navduševanja mladih za naravoslovne predmete, do vzgoje in prenašanja vrednot solidarnosti. Primer, kako je dobro rodilo dobro, lahko preberete tukaj.

 

Projekt Zelena vas lahko podprete z izpolnitvijo spletnega obrazca ali pa nam pišite na dado@humanitas.si in poslali vam bomo vse potrebne podatke ter po želji tudi pogodbo.

 

Bi podprli tudi naš program podpore v Sloveniji?

 

Zahvaljujoč podpornikom in podpornicam že od leta 2003 Humanitas lajša šolsko obdobje tudi slovenskim otrokom. Slovensko podporništvo je slovenska različica programa podpore otrokom v Afriki. Tako kot v afriških državah je tudi v Sloveniji pomoč vezana na šolanje. Trenutno je v program slovenskega podporništva pri Humanitasu vključenih okoli 25 otrok.

 

Podpornik oziroma podpornica lahko postanete tako, da prispevate določeno mesečno vsoto, ki v primeru podpore slovenskemu otroku znaša 34 evrov. Pomoč je primarno namenjena za šolske potrebščine, plačilo šolskih ekskurzij, tečajev, treningov ali drugih dobrin, ki jih otroci potrebujejo v izobraževalnem procesu. Če se želite pridružiti, se obrnite na dado@humanitas.si.

 

Koliko denarja gre za administracijo?

 

Humanitas je majhna organizacija z majhno ekipo. Prizadevamo si, da bi bili stroški administracije in logistike čim manjši. V povprečju ne presežejo 20 odstotkov letno, saj na programu dela samo ena oseba. To je koordinatorka projekta Dado Kebe, ki je za odgovore na morebitna še neodgovorjena vprašanja dosegljiva na dado@humanitas.si.

 

Nazaj na seznam