Pogoji uporabe

Zaščita pravic in odgovornost

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.humanitas.si/. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last društva Humanitas, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana; matična številka: 1211846 (v nadaljevanju Humanitas). Društvo Humanitas ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.humanitas.si/ in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Društvo Humanitas se bo trudilo za pravilnost in ažurnost informacij. Pridružujemo si pravico, da splošne pogoje kadarkoli spremenimo z objavo nove različice na spletni strani.

Obiskovalci uporabljajo spletno stran, njene dele in vsebine izključno na lastno odgovornost.

Z brskanjem po spletni strani www.podpornistvo.humanitas.si, odpiranjem povezav na njej, branjem vsebine in podobnimi dejavnostmi se obiskovalci strinjajo s pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec ne strinjate s temi pogoji, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Omejena pravica uporabe vsebin


Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.humanitas.si za svojo osebno uporabo, vendar ne smejo biti pri tem kršene avtorske pravice. Vsebin na spletni strani ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali predelovati v drugih oblikah ali uporabljati za komercialne namene brez predhodne seznanitve Društva Humanitas oziroma brez ustrezne navedbe vira. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe.

Varstvo osebnih podatkov


Zavezujemo se, da bomo v skladu z veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo varovali zaupnost vseh posredovanih osebnih podatkov, ki nam bodo posredovani na podlagi izrecne privolitve posameznika. Posredovane osebne podatke bomo uporabili izključno za namen, za katerega so pridobljeni in ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Humanitas ne bo posredovanih osebnih podatkov uporabljal za nobene druge namene niti jih ne bo brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika posredoval tretjim osebam, razen če bi bil k temu zavezan na podlagi predpisov.

Humanitas izvaja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov ter preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve, hranimo trajno, do vašega preklica oziroma do uveljavitve pravice do izbrisa. Prav tako bomo v skladu s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov spoštovali pravice posameznikov do dostopa, popravka, omejitve obdelave in ugovora.

V primeru zaznane kršitve varstva osebnih podatkov se Humanitas zavezuje, da bo brez odlašanja obvestil informacijskega pooblaščenca in posameznika, če bo nedvoumno, da obstaja resna nevarnost, da bi lahko bile njegove pravice ogrožene.

Podporništvo


Društvo Humanitas, ki izvaja program podpore otrokom in lokalnim skupnostim, se v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in splošno uredbo o varovanju podatkov zavezuje k varovanju zaupnosti vseh osebnih podatkov, ki nam bodo posredovani na podlagi izrecne privolitve posameznika. Posredovane osebne podatke bomo uporabili izključno za namen, za katerega so pridobljeni.

S posredovanjem svojega elektronskega naslova podporniki soglašajo, da jim po tej poti pošiljamo obvestila, povezana s Humanitasovim programom Podporništvo. Za prejemanje e-novice se morajo posebej prijaviti v ločenem procesu.

E-novice


Humanitas kot upravljalec osebnih podatkov za namen izvajanje pošiljanja elektronskega novičnika sodeluje z ameriškim podjetjem The Rocket Science Group, ki ima v lasti spletno platformo MailChimp. To platformo uporabljamo za hranjenje liste e-naslovov prejemnikov e-novic in za pošiljanje naših sporočil na te naslove.

MailChimp zagotavlja, da ima ustrezno tehnično in organizacijsko varovanje osebnih podatkov, ki je skladno s splošno uredbo o varstvu podatkov. Njihova politika varstva podatkov je dostopna na tej povezavi https://mailchimp.com/legal/privacy/. Skladna je tudi z zahtevami varnostnega ščita, ki ureja iznos osebnih podatkov iz EU v Združene države Amerike. Več o tem si lahko preberete na https://www.privacyshield.gov/participant_search.

S prijavo, tj. vnosom svojega elektronskega naslova, na e-novice Društva Humanitas naslovnik soglaša s temi pogoji. Od e-novic se lahko posameznik kadarkoli preprosto odjavi s klikom na povezavo odjava/unsubsribe na dnu vsakokratnih e-novic.

POGOJI PLAČILA


Čeprav je plačevanje prek sistema Paypal med najbolj varnimi načini plačevanja, društvo Humanitas ne prevzema odgovornosti za transakcije in podatke, ki bodo podani na spletnih straneh Paypala. S posredovanjem podatkov se oseba strinja s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti lastnika podjetja Paypay.

V primeru, da oseba izbere možnost plačila preko transakcijskega računa (TRR), se strinja, da mu na navedeni elektronski naslov pošljemo podatke za nakazilo. Če želi plačilo opraviti prek položnice, pa mu bomo na njegovo izrecno prošnjo posredovali papirnato položnico po pošti na navedeni naslov.

Uveljavljanje pravic


Vaše pripombe, opozorila, nasvete in prošnje za uveljavljanje vaših pravic nam lahko pošljete na elektronski naslov info@humanitas.si.