Burkina Faso

Lokalni predstavnik: Seydou Ganou
Število otrok, vključenih v program: 58

Lokacija: Bobo-Dioulasso

Število otrok, vključenih v program: 58

V kraju Bobo-Dioulasso smo že pred leti s pomočjo prispevkov slovenskih podpornikov in podpornic projekta, drugih donatorjev ter kupcev izdelkov pravične trgovine zgradili mladinski center s knjižnico ter prostori za prenočevanje prostovoljcev in obiskovalcev, v bližini pa je paviljon s slamnato streho. V centru potekajo različne dejavnosti za otroke in odrasle - od bralnih uric in pomoči pri učenju, do filmskih večerov, plesnih, glasbenih in športnih aktivnosti ter občasnih delavnic za proizvajalke iz sistema pravične trgovine. Poskrbeli smo tudi za internetno povezavo in knjižnico s pomočjo številnih donatorjev opremili s knjigami in računalniki.
Leta 2008 smo v Bobo-Dioulassu s pomočjo finančne podpore Ministrstva za zunanje zadeve RS začeli z dodatnim skupnostnim projektom opolnomočenja žensk. Ta je ženskam iz Bobo-Dioulassa omogočil, da se priučijo tradicionalne tkalske obrti. Zdaj, že dolgo po izteku projekta, so »tkalke« še vedno zelo aktivne. Burkinsko ministrstvo za zaposlovanje jim je v znak spodbujanja dobre prakse namenilo finančno spodbudo in možnost, da se prijavljajo na nove razpise. Priučene ženske zdaj izobražujejo druge.

Da tovrstne projekte lažje in bolje izvedemo, v Bobo-Dioulassu sodelujemo z lokalnim partnerjem, nevladno organizacijo Kafuli. To je neodvisna in neprofitna organizacija, katere cilji so krepitev lokalnih skupnosti, pomoč pri izobraževanju, spodbujanje strpnosti in enakopravnega obravnavanja žensk in drugih ranljivih skupin prebivalstva.