Gana

Lokalni predstavnik: Abubakari Abdul Fatawu
Število otrok, vključenih v program: 25

Lokacija: Larabanga

Število otrok, vključenih v program: 25

Larabanga se nahaja 120 km jugozahodno od mesta Tamale, največjega mesta severnega dela Gane. To je kraj z veliko versko, zgodovinsko in kulturno pomembnostjo.
V Larabangi smo že pred desetimi leti zgradili knjižnico, ki je v vseh teh letih dobro zaživela, otroci pa zelo radi v njej preživljajo prosti čas. Skozi celo leto delujejo v knjižnici lokalni prostovoljci in osnovnošolcem pomagajo pri domačih nalogah, branju, učenju angleščine in matematike. Knjižnica služi tudi kot prostor za sestanke osnovnošolskih učiteljic in učiteljev, občasno pa tudi za srečanja predstavnikov lokalne skupnosti. Poleg knjižnice se v drugem delu stavbe nahajajo tudi sobe za prostovoljce in turiste, kar omogoča vzdrževanje knjižnice in izvedbo manjših skupnostnih projektov.