Gana

Lokalni predstavnik: Ebenezer Parditey
Število otrok, vključenih v program: 148

Lokacija: regija Greater Accra in Busua z okolico

Število otrok, vključenih v program: 148

V tem delu Gane so v naš program vključeni otroci iz nekoliko širšega območja, ki zaobjema več kot dvajsetih vasi. To predstavlja veliko dodatnega dela za našega lokalnega koordinatorja, ki mu kljub temu sodelovanje s številnimi manjšimi skupnostmi odlično uspeva.
Že pred leti smo s pomočjo evropskega  projekta,  prispevkov  slovenskih podpornikov in podpornic ter drugih posameznikov uspeli zgraditi knjižnico v kraju Busua. Ta je postala priljubljeno zbirališče okoliških otrok in mladostnikov, ki se tja radi prihajajo učit in preživljat prosti čas. Ko se je leta 2016 pokazala potreba po prostoru za opravljanje zdravstvene dejavnosti, smo v sodelovanju s krajevno skupščino del prostora knjižnice preuredili v ambulanto.

Poleg tega smo v preteklih letih v tem delu Gane uspeli izvesti program zagotavljanja dodatne prehrane otrok in organizirati številna srečanja med posameznimi skupnostmi ter srečanja s starešinami. Izvedli smo kar dva programa opolnomočenja žensk – v enem smo ženskam »z ulice« ponudili možnosti izobraževanja o ekološkem kmetijstvu, postrežbi (cateringu) in drugih praktičnih znanjih, v drugem pa smo s pomočjo brezobrestnih mikroposojil materam omogočili, da so z lastnim znanjem in podjetnostjo svojim družinam priskrbele dodaten zaslužek.

Prav zdaj blizu Accre poteka izgradnja ekološkega vrta, ki bo postal tako prostor za izobraževanje o ekološkem kmetijstvu, kot tudi prostor za druženje lokalne skupnosti, izkupiček od prodaje pridelane hrane pa bo namenjen dodatni podpori otrok in mladih pri šolanju.