Spremeni svet na bolje

Pravkar vstopate v veliko družino podpornikov in podpornic, ki s svojim nesebičnim delovanjem spreminjajo svet na bolje. Hvala vam, veseli smo, da vam ni vseeno!

Želim postati podpornik oz. podpornica

Podpornik/ca lahko postanete, če se odločite za plačilo mesečne premije 25 EUR. S tem nam omogočate, da otrokom plačamo šolnino, priskrbimo šolske potrebščine, po potrebi pa tudi zdravila, oblačila in ostale življenjsko potrebne stvari, če jih ti po oceni našega lokalnega koordinatorja zares potrebujejo. Del tega zneska omogoča tudi delovanje knjižnic in mladinskih centrov ter izvedbo drugih projektov, od katerih ima korist celotna lokalna skupnost.
Postani podpornik oziroma podpornica

Projekt zelena vas

Poslanstvo Zelene vasi je nuditi otrokom in mladim priložnost, da se preko igre, učenja in druženja seznanjajo z zdravim načinom življenja in okolju prijaznimi aktivnostmi ter hkrati soustvarjajo projekt, ki je namenjen izboljšanju položaja njihove skupnosti. Glavna dejavnost projekta Zelena vas je ZELENJAVNI VRT.
preberi več o projektu

Želim podpreti program z enkratnim prispevkom

Trenutno lahko podprete projekt Zelena vas. V projektu trenutno sodeluje 15 otrok, od tega jih je 11 vključenih v Humanitasov program podporništva otrokom in lokalnim skupnostim.

10 EUR

S prispevkom 10 EUR lahko v Gani kupimo en paket zelenjavnih semen, zalivalko ali par vrtnarskih rokavic.
Prispevaj
Prispevaj

20 EUR

Prispevek v višini 20 EUR nam v Gani omogoča nakup lopate in grabljic ali pa para loparjev za namizni tenis in 4 žogic.
Prispevaj
Prispevaj

30 EUR

Prispevek 30 EUR krije več kot polovico izdatka za lokalno izdelano samokolnico v Gani.
Prispevaj
Prispevaj

V čem se razlikujemo od podobnih programov in na kaj smo še posebej ponosni?

Podpora izobraževanju posameznikov in skupnosti

Prepričani smo, da je izobraževanje otrok in odraslih ključna točka prekinitev začaranega kroga neizobraženosti, revščine, zdravstvene in socialne izključenosti.
To potrjujejo tudi številne študije, ki kažejo, da je izobraževanje eden izmed ključnih dejavnikov razvoja posamezne države: vpliva na zmanjšanje umrljivosti otrok ter na boljšo skrb za zdravje in prehrano, omogoča načrtovanje družine ter boljše izkoriščanje posameznikovih potencialov. Izobraženi posamezniki in posameznice s svojimi znanji pripomorejo tudi k razvoju svojih družin in skupnosti. In nenazadnje, izobraževanje posameznikom omogoča poznavanje njihovih pravic in odgovornosti ter aktivno udeležbo v družbi.

Spoštovanje lokalnih tradicij in običajev

Ker spoštujemo lokalne tradicije in običaje, podpiramo skupnosti in ne zgolj posameznikov.
V primerjavi z drugimi podobnimi projekti je Humanitasov program skupnostno naravnan. To pomeni, da podporniki/ce s svojimi mesečnimi prispevki ne podpirajo le posameznega otroka, temveč celotno lokalno skupnost. V vseh krajih, kjer izvajamo program, imamo lokalnega predstavnika, ki sredstva posreduje otrokom in družinam, ki podporo najbolj potrebujejo, ter nameni skupnostnim projektom, ki koristijo vsem članom skupnosti.

Takšen način podpore smo izoblikovali na podlagi dolgoletnih izkušenj, ki so pokazale, da v večini afriških družb še vedno prevladuje kolektivni duh, obdarovanje posameznikov pa lahko vzbuja občutke zapostavljenosti in krivičnosti pri otrocih in odraslih, ki ostanejo praznih rok.

Tesno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi

Sledimo pobudam, ki prihajajo iz skupnosti samih, in se izogibamo pokroviteljskemu odnosu do tamkajšnjih prebivalcev.
Na vseh lokacijah, kjer poteka program podporništva, imamo lokalnega koordinatorja, ki v sodelovanju in dogovoru s člani skupnosti vodi izvajanje projektov in predlaga nove projekte. Ti lokalni predstavniki tudi najbolje poznajo posebnosti tamkajšnje kulture in tradicije. Projektne aktivnosti zato določamo skupaj.

Celostno reševanje težav

Ker so težave, s katerimi se otroci in odrasli v naših skupnostih srečujejo, ponavadi medsebojno povezane in prepletene, ni dovolj zgolj delovanje na enem področju, pač pa je podporo treba razumeti širše in delovati celostno.
Za marsikaterega otroka na primer ni dovolj zgolj plačilo šolnine in nakup šolskih potrebščin, da bi lahko redno hodil v šolo – izboljšati je treba tudi osnovne življenjske pogoje in odpravljati socialne vzroke za neobiskovanje šole. Morda mora otrok pomagati pri delu na polju ter varovati mlajše bratce in sestrice ali pa je starše sram njihove revščine. Zato je v takšnih primerih potrebno poskrbeti tako za zdravstveno oskrbo in prehrano družine kot tudi za varstvo predšolskih otrok.

Okoljska ozaveščenost

Zavedamo se, da ekonomski kriteriji niso edino merilo napredka.
Številne države globalnega Juga so v zadnjih desetletjih doživele veliko gospodarsko rast in zmanjšale svoje težave z revščino. A cena, ki so jo ljudje za ta napredek plačali, je velika. Marsikje je šel gospodarski razvoj roko v roki z degradacijo okolja ter razkrojem tradicij, navad in običajev. Na Humanitasu zato skupaj z lokalnim prebivalstvom iščemo boljše razvojne poti. Prav zdaj skupnost v bližini ganske prestolnice Accre s pomočjo našega programa vzpostavlja ekološki vrt. Vrt bo imel kotiček za druženje, kjer se bodo otroci po pouku lahko zbirali in igrali, se učili ekološke pridelave vrtnin in sadja, domov odnesli kakšen pridelek, hkrati pa bo vrt tudi priložnost za zaposlitev nekaterih varovancev po končanem šolanju.

Spodbujanje odgovornosti posameznika

Verjamemo v rek »Če želiš nekomu pomagati, mu ne pokloni ribe, pač pa ga ribe nauči loviti«.
Zato jih spodbujamo k prevzemanju odgovornosti zase. Pri programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim tako ne gre za brezpogojno in nenamensko pomoč v obliki dajanja denarja ali materialne pomoči, temveč za podporo, ki mladim omogoča prevzemanje odgovornosti za lastno prihodnost in jih spodbuja k zaupanju v lastne sposobnosti.

Majhni režijski stroški in preglednost porabljenih sredstev

Humanitas je majhna organizacija z majhno ekipo, zato so tudi administrativni stroški majhni.
Poleg tega naš program vlaga neposredno v razvoj lokalne skupnosti in njenih članov, zato lahko to storimo brez dolgotrajnih administrativnih postopkov, značilnih za večje državne ali mednarodne organizacije. Podporniki trikrat letno prejmejo glasilo z novicami, v katerem jih seznanimo o novostih in dosežkih na posamezni lokaciji, kjer program podporništva poteka.