Program podpore otrokom

Želim postati podpornik

Program podpore otrokom

Humanitasov program podpore otrokom in skupnostim se v prvi vrsti osredotoča na izobraževanje otrok, saj verjamemo, da je izobrazba ključ do boljše prihodnosti. Otrokom, vključenim v program, s pomočjo mesečnih prispevkom podpornikov plačamo šolnino, priskrbimo šolske uniforme in šolske potrebščine. Sočasno pa zagotavljamo tudi izboljšanje ostalih življenjskih pogojev ter pomagamo pri uresničevanju skupnostnih projektov, kot so izgradnja knjižnice ali večnamenskega objekta, ureditev ekološkega vrta, opolnomočenje žensk, zdravniški pregledi, program dodatnega prehranjevanja in dodatne učne pomoči.
Ponosni smo na to, da je bilo od leta  2001 v naš program vključenih že več kot 500 otrok. Od tega jih je 50 že končalo ali pa še obiskuje poklicno šolo, več kot 60 jih je končalo gimnazijo ali srednjo šolo, kar 26 jih je že končalo oziroma še študira na univerzi, velika večina pa je uspešno zaključila vsaj osnovno šolo. Skupaj z našimi podporniki smo v okviru projekta pomagali tudi pri izgradnji mladinskega centra v Bobo Dioulassu v Burkini Faso (kjer so knjižnica z bogatim kulturnim programom ter prostori za nastanitev prostovoljcev in možnostjo oddajanja turistom) knjižnice v Busui in knjižnice v Larabangi (obe v Gani), poskrbeli za številne zdravstvene preglede, izvedli projekt opolnomočenja žensk in še mnogo drugega. Prav zdaj v bližini ganske prestolnice Accre urejamo ekološki vrt, ki bo otrokom in njihovim družinam omogočal seznanjanje z ekološkim načinom pridelovanja zelenjave in sadnja, nekaterim med njimi bo omogočal dodaten zaslužek, hkrati pa bo tudi prostor za druženje.

Želim postati podpornik oz. podpornica

Podpornik/ca lahko postanete, če se odločite za plačilo mesečne premije 25 EUR. S tem nam omogočate, da otrokom plačamo šolnino, priskrbimo šolske potrebščine, po potrebi pa tudi zdravila, oblačila in ostale življenjsko potrebne stvari, če jih ti po oceni našega lokalnega koordinatorja zares potrebujejo. Del tega zneska omogoča tudi delovanje knjižnic in mladinskih centrov ter izvedbo drugih projektov, od katerih ima korist celotna lokalna skupnost.
Postani podpornik
Postani podpornik

Želim podpreti program z enkratnim prispevkom

Tudi z enkratnim prispevkom v poljubni višini se lahko pridružite Humanitasovi družini podpornikov in podpornic. Prav vsaka donacija, ne glede na višino, pripomore k spremembi. Z vašo pomočjo se trudimo narediti depriviligiranim otrokom šolanje čim bolj prijetno in poskrbeti, da dobijo izobrazbo. S tem vplivamo na življenje posameznika in na celotno skupnost. Po našem prepričanju je izobraževanje ključno za prekinitev začaranega kroga revščine in izključenosti.
Postani donator
Postani donator

Pomagamo tudi v Sloveniji

Kmalu za programom podpore otrokom v Afriki smo v društvu Humanitas razvili še program podpore otrokom v Sloveniji. Leta 2003 smo spontano zaradi zanimanja ljudi za pomoč na domačih tleh zastavili slovensko različico podporništva v afriških državah, ki še vedno obstaja. Zahvaljujoč donatorjem več deset otrokom, ki obiskujejo osnovno ali srednjo šolo, pomagamo zagotoviti vse, kar potrebujejo za razvoj v šolskem obdobju.
Več o podpori v Sloveniji